fbpx

Erikoistumassa Jyväskylässä

Hei, Olen Tiitus Laine, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Jyväskylästä. Työkokemusta minulla on kertynyt Jyväskylässä niin Kaupunginsairaalan Kyllön ja Novan osastoilta kuin myös Novan terveysasemalta reilun kahden vuoden verran. Tällä hetkellä olen suorittamassa erikoistumiseen liittyvää kuuden kuukauden koejaksoa Novan terveysasemalla.

Olen pitänyt työstäni sekä osaston puolella että terveysasemalla, ja työpisteiden välillä vaihtelu on sujunut saman työnantajan ja rakennuksen sisällä jouhevasti oman kiinnostuksen ja erikoistumisvaiheen mukaan. Myös yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on toiminut sujuvasti, kun esimerkiksi erikoissairaanhoidon konsultti on voinut käydä perusterveydenhuollon osastolla katsomassa potilasta, ja näin olla tavanomaista aktiivisemmin potilaan hoidossa mukana.

Sairaala Novassa perehdytykseen ja ohjaukseen panostetaan

Erikoistumisprosessi on sujunut omalta kohdaltani vaivattomasti. Perehdytys uusille työpisteille on ollut poikkeuksetta hyvää ja erikoistumiseen liittyvä ohjaus on järjestynyt heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Myös talonsisäisiä koulutuksia on runsaasti ja erikoistuville on paljon suunniteltua ohjelmaa. Myös ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee halutessaan helposti osallistumaan.

Saan suunnitella itse työvuorolistojani

Terveysaseman puolella työ on ollut hyvin monipuolista. Tavanomaisen vastaanottotyön lisäksi teen myös monipuolisesti päivystystä ja kiirevastaanottoa tarkkailussa, nopealla linjalla tai mobiililääkärinä, jonka tehtävänä on huolehtia lähinnä hoitajien kiireellisistä konsultaatioista. Lisäksi virkatehtäviä on tarjolla laajasti, mm. neuvolaa, ala- ja yläkoulua sekä lukiota, ja palvelutalojen kiertoja. Päivät on jaettu blokkeihin, jolloin esimerkiksi puolet päivästä saattaa olla pyhitetty vastaanotolle, ja toinen puoli toimistotöille ja potilaspuheluihin. Työvuorolistat saa tiettyjen puitteiden sisällä tehdä itse, mikä antaa kivasti vapautta työpäivien suunnitteluun.

Osastolla työnkuva rakentuu osastokiertojen ympärille. Työ on hyvin moniammatillista ja pidänkin erityisesti hyvästä yhteistyöstä kokeneiden hoitajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Osastolla ei myöskään lääkärinä joudu olemaan koskaan yksin, kun kansliassa pääsee aina konsultoimaan toista osastonlääkäriä, ja Kaupunginsairaalan kokeneet kollegat ovat helposti puhelimitse tavoitettavissa kiperissä tilanteissa kierrollakin. Myös erikoissairaanhoidon kollegoita on osastolta ollut helppoa konsultoida. Novan osastot eroavat myös rutkasti siitä mielikuvasta, mikä monella terveyskeskusten vuodeosastoista saattaa olla. Toiminta on akuuttia, ja potilaat siirtyvät Keskussairaalan osastoilta hyvinkin varhaisessa vaiheessa jatkohoitoon Kaupunginsairaalan puolelle. Onpa potilaita joskus yritetty osastoillemme tarjota suoraan teho-osastoltakin. Sisätauteihin tai kirurgiaan erikoistumaan lähteville ei olisi yhtään hassumpi ajatus tehdä 9 kk pakollisesta terveyskeskusjaksosta 3 kk pätkä osastolla, jossa pääsisi jo tavanomaista terveyskeskustyötä paremmin tutustumaan erikoistumisalansa potilasmateriaaliin. Mainittakoon vielä, että osastolta saa erikoistumista ajatellen kerrytettyä geriatrian erikoistumispalveluja 15–18 kk verran erikoistumisalasta riippuen.

Paras hyöty on monipuolinen kokemus

Kokonaisuudessaan olen viihtynyt Jyväskylässä sekä osastolla että avoterveydenhuollon puolella hyvin, ja voin varauksetta suositella työskentelyä molemmissa. Parhaan hyödyn erikoistumista ajatellen saisi toki siitä, että näkisi perusterveydenhuollon molemmat puolet, niin nykyaikaisen osastohoidon kuin modernin terveysaseman toiminnan. Sairaala Novassa nämä molemmat löytyvät kätevästi saman katon alta.

Tiitus Laine, yleislääketieteeseen erikoistuva

Kun suunnittelet erikoistumistasi, kysy meiltä apua. Saat kattavasti vertailukelpoista tietoa useista työpaikoista, mikä helpottaa urapolkusi suunnittelua.

Loikka lännestä itään kannatti

Pirkka Ojalan terveyskeskuslääkärin pesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa on kestänyt nyt kaksi vuotta. Nuori mies on tyytyväinen päätökseensä kokeilla työtä ja elämää Savossa Saimaan rannalla. ”Työssä ja oppimisessa on iloa siitä, että ihmiset tuntevat toisensa.”

Sosteri tuottaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja noin 43 000 asukkaalle alueellaan. Sosteriin kuuluvat Savonlinnan keskussairaala ja viisi terveysasemaa. Kaikkiaan sosterilaisia on noin 1600.

”Sosteri on mielestäni juuri sopivan kokoinen. Kun on sama työnantaja, on siirtyminen paikasta toiseen sujuvaa. Erikoistumisjaksoille on helppo mennä, sillä sairaala on terveyskeskuksen vieressä,” Pirkka Ojala kertoo. Ojala on käynyt jo jaksonsa sisätaudeilla, lastentaudeilla ja nuorisopsykiatrialla.

”Sen lisäksi, että opin jaksoilla paljon uutta, opin myös tuntemaan ihmiset. Tämä auttaa omassa terveyskeskustyössäni ihan konkreettisesti. Tiedän, kuka milloinkin voi auttaa työssäni vastaan tulevissa kysymyksissä.”

Sosteri on hyvä työpaikka

Vasta valmistunut lääkäri voi stressaantua paljonkin epävarmuudesta, joka liittyy käytännön kokemattomuuteen ja sairauksien laajaan oirekuvaan. Sosterissa kaikilla erikoistuvilla samoin kuin yleislääketieteen eriytymiskoulutuksessa olevilla on oma henkilökohtainen tutor, kokenut seniorilääkäri. Hänen kanssaan on kalenteriin merkitty säännöllinen viikoittainen tapaaminen. ”Joka myös oikeasti toteutuu”, Pirkka Ojala huomauttaa. ”On tärkeää päästä keskustelemaan kokeneen kanssa tilanteista, jotka ovat ehkä jääneet mietityttämään. Epävarmuutta sietää paremmin, kun saa tukea, jonka seurauksena epävarmuus vähenee.”

Pirkka Ojala kertoo, että hän saa myös vaikuttaa omaan työhönsä monella tavalla. ”Kaikkiallahan terveyskeskustyössä lääkäri saa tehdä paljon töitä, mutta täällä saan sanoa, että nyt listallani on liikaa. Minua kuunnellaan ja toiveeni huomioidaan.”

”Hyvä asua ja tehdä töitä”

Pirkka Ojalan tie Savonlinnaan kävi alun perin kesätyön kautta. Hän opiskeli Tampereella ja kävi kahteen otteeseen Savonlinnassa kesätöissä. ”Sitten olin Varsinais-Suomessa töissä pari vuotta. Koin työn kaoottiseksi ja huomasin kaipaavani Savonlinnaan takaisin.” Ojala kysyi Savonlinnasta töitä ja sai paikan. ”Ajatus oli, että jos en sopeudu, voin parin vuoden jälkeen lähteä asuntokaupoille vaikkapa Turkuun. Semmoista halua ei tullut. Minulla ei ole sukusiteitä Savoon, mutta voin kyllä suositella kokeilemaan tällaista loikkaa.”

Tulevaisuudessa häämöttää valmistuminen yleislääketieteen erikoislääkäriksi. ”Omakotitalo järven rannalla voisi myös olla kiva. Sehän täällä Savonlinnassa on ihan mahdollista.”

Calcus.com Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu

Kalajoella nuori lääkäri saa hyvän alun uralleen

Olen Lauri Oulasmaa, 6.vuoden opiskelija Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Olin kesän 2021 töissä Kalajoen terveyskeskuksessa vastaanoton lääkärinä. Työnkuvaani kuului kiireettömien vastaanottoaikojen lisäksi kiireaikoja, päivystystä ja ensiapuaikoja sekä infektiopolilla työskentelyä. Lisäksi tein yhtenä päivänä viikossa lastenneuvolatarkastuksia. Kesän aikana pääsin myös tekemään kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastuksia sekä vuositarkastuksia palveluasumisyksiköissä.

Seniorituki oli aina saatavilla

Kattava perehdytys tapahtui jo ennen varsinaisen työsuhteen alkua lääketieteen opintoihin kuuluvan terveyskeskusharjoittelujakson aikana. Perehdytyksessä pääsin aluksi seuraamaan monipuolisesti erilaisia lääkärinvastaanoton tilanteita, ja pian sainkin jo ottaa vastaan omia potilaita. Uusi potilastietojärjestelmäkin tuli tutuksi nopeasti, kun sitä pääsi itse rauhassa käyttämään, ja kattava paperinen opas oli suurena apuna. Myös sähköinen aakkostettu perehdytysopas oli tärkeä tuki monissa käytännön asioissa. Senioritukea oli aina saatavilla. Joka päivälle oli nimetty yksi seniorilääkäri konsultoimista varten, ja lisäksi muiltakin vanhemmilta kollegoilta sai aina nopeasti apua joko soittamalla tai kasvotusten.

Nuori lääkäri saa kysyä neuvoa

Kalajoen terveyskeskuksessa on mukava ja kannustava työilmapiiri, opiskelijat ja uudet työntekijät otettiin lämpimästi vastaan. Yhteistyö hoitajien ja muun henkilökunnan kanssa oli helppoa ja sujuvaa. Nuori lääkäri sai tämän tästä kysyä neuvoja käytännön asioihin liittyvien ongelmien kanssa, ja muu henkilökunta oli aina ystävällisesti ja kärsivällisesti auttamassa.

Kattava perehdytys ja auttava ilmapiiri ovat korvaamaton apu

Kalajoen terveyskeskuksessa nuori lääkäri saa kattavan perehdytyksen, ja hyvä seniorituki on aina saatavilla. Isona plussana on monipuolinen työnkuva, johon pääsee myös itse vaikuttamaan omien toiveiden mukaan. Oppimismyönteinen ja lämminhenkinen työilmapiiri on korvaamaton apu nuorelle lääkärille. Lisäksi asumis- ja muissa käytännön järjestelyissä saa helposti apua. Kalajoki kaupunkina tarjoaa loistavat mahdollisuudet liikkua ja nauttia kauniista luonnosta sekä monipuolisista vapaa-ajan aktiviteeteista.

Mieltä kannattaa hoitaa

Lääketieteen kandidaatti Charlotta Kolehmainen tietää, että mielenterveysongelmiin on monenlaista hoitoa tarjolla, ja että apua kannattaa hakea. Parasta palautetta lääkärille on, kun asiakas kertoo tulleensa kuulluksi ja autetuksi.

Jo yläasteella Charlotta Kolehmainen tiesi haluavansa lääkäriksi ja pääsikin lääketieteelliseen heti lukion jälkeen. Viidettä vuotta opiskeleva Kolehmainen työskenteli tänä kesänä Taysin mielialahäiriöpoliklinikalla lääkärin sijaisena. Aiempina kesinä hän on toiminut potilaskuljettajana, sijaistanut kotihoidossa sekä ollut työterveyshuollossa asiakaspalvelutehtävissä.

-Tulin valituksi kakkostoiveeseeni eli psykiatriaan, mikä sitten osoittautuikin onnenpotkuksi, iloitsee Kolehmainen.

Ykköstoiveena oli gastrokirurgia, johon Kolehmainen on tehnyt syventävät opinnot ja jonne hänellä on tekeillä myös väitöskirja.

Asiakastapaamisia ja paperihommia

Taysin mielialahäiriöpoliklinikalla Kolehmainen vastaanottaa päivittäin 2-5 asiakasta ja hoitaa lisäksi asiakaspuheluita.

-Olen tehnyt kesän aikana myös paljon lausuntoja lääkekorvauksia, kuntoutusta tai vaikkapa sairaslomaa varten. Erilaisten paperitöiden määrä on hieman yllättänyt. Lääkärin työ on paljon muutakin kuin lääketiedettä, hän kertoo.

Kahdenkeskisten potilastapaamisten lisäksi työhön kuuluvat moniammatilliset tiimipalaverit, joissa saa myös muiden asiantuntijoiden näkemyksiä eri tilanteisiin.

-Esimerkiksi sosiaalityöntekijän roolista olen oppinut paljon.

Moneen ongelmaan on saatavilla apua, tietää Kolehmainen.
© Paula Pasanen

Tätä varten lääkäriksi

-Kun potilaalle jää olo, että nyt häntä kuunnellaan, nyt häntä autetaan – sellaista palautetta on ollut ilo saada. Silloin tiedän, että juuri tätä varten haluan lääkäriksi, kertoo Kolehmainen.

Aina ei kuitenkaan pysty toimimaan potilaan toivomalla tavalla.

-Tahdonvastaiseen hoitoon lähettäminen on rankkaa, ja hoidon suunnittelussa on oltava realisti ja ymmärrettävä, mitä oikeasti voidaan toteuttaa ja mitä ei.

Ei kenenkään syy

Monet potilaat syyttävät itseään mielenterveysongelmistaan, turhaan.

-Mielenterveyden ongelmat ovat yhtä vähän henkilön oma syy kuin vaikkapa syöpään sairastuminen. Emme itse pysty vaikuttamaan kaikkeen, sairastumiseen voivat vaikuttaa niin monet tekijät.

-Hakekaa apua, kehottaa Kolehmainen. Moneen ongelmaan on saatavilla apua, on terapiaa, erilaisia lääkehoitoja ja monia menetelmiä, hän jatkaa.

Mielenterveydestä puhutaan julkisuudessa enenevässä määrin, ja sitä kautta sairauksiin liittyvää stigmaa tai ennakkoluuloja ollaan hälventämässä.

-Kun asioista puhutaan, niihin tulee puutututtua aiemmin. Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä puhumalla ja puuttumalla. Ei tarvitse näytellä, että kaikki on hyvin, ei tarvitse vältellä aihetta, tietää Kolehmainen, ja kertoo itsekin käyneensä terapiassa.

Mieltä kannattaa hoitaa siinä missä korkeaa verenpainettakin.

-Ihmisen fyysistä terveyttä seurataan tarkasti läpi elämän, jo neuvolasta alkaen. Miksi emme pitäisi samalla tavalla huolta myös mielen terveydestä?

Taysin mielialahäiriöpoliklinikalla hoidetaan potilaita, jotka kärsivät ahdistus- tai mielialahäiriöistä tai tarvitsevat traumahoitoa. Myös pakko-oireista ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivät saavat hoitoa mielialahäiriöpoliklinikalla.

Artikkeli ja kuvat Paula Pasanen
Alkuperäinen julkaisu: Tarinoita Taysista / Blogi: Mieltä kannattaa hoitaa