fbpx

Lähiohjausta ja laadukasta koulutusta psykiatrialla Sairaala Novassa

Panostus koulutukseen lisää yhteistyötä, tiedonjakamista ja se auttaa uuden tiedon soveltamista käytännön hoitotilanteissa. Sairaala Nova on moderni keskussairaala Jyväskylässä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Psykiatrian osastoja on kuusi ja sen lisäksi erikoissairaanhoito tarjoaa laajasti avohoitopalveluja. 

Psykiatrinen avohoito on jaettu toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Erityisiä hoito-ohjelmia tarjotaan muun muassa persoonallisuuden epävakauteen ja krooniseen masennukseen. Työ tehdään moniammatillisissa tiimeissä. 

Vuoden sisällä Sairaala Novassa on valmistunut kuusi psykiatrian erikoislääkäriä, joista viisi jäi virkoihin Sairaala Novaan ja myös kuudes virkaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Osastonylilääkäri Inari Burton (kuvassa oikealla) toimii neuromodulaatioyksikössä, jossa annetaan sähkö-, magneettistimulaatio- ja ketamiinihoitoja. Hän on yksi viime vuonna psykiatrian erikoislääkäriksi valmistuneista. 

”Opiskeluaikana tajusin, kuinka laaja-alaista psykiatria onkaan”, Burton kertoo. 

Kliinisen opettajan Elina Mäntysen kanssa Burton suunnitteli opinto-ohjelmansa kattavaksi ja omien toiveidensa mukaiseksi. 

”Mentorina huolehdin, että erikoistumisvaatimukset täyttyvät eikä erikoistumisaika pitkity”, Mäntynen kertoo. Hän on työskennellyt psykiatrian alalla jo 30 vuotta. 

”Lähiohjaus ei ole meillä sanahelinää. Meillä on mukava työyhteisö ja kerta kaikkiaan osaavaa, fiksua porukkaa töissä”, Mäntynen kertoo. 

Hoitomallien kehittämisessä ja vaikuttavuustutkimusten toteuttamisessa on kokopäiväisesti mukana psykiatrian professori Sari Lindeman

”On valitettavaa, että lääketieteen perusopetuksessa psykiatria jää liian teoreettiselle tasolle. Valitettavasti se laskee kiinnostusta psykiatriaan.” 

Psykiatriaan erikoistuville lääkäreille Sairaala Novassa on teoriaopetusta yhden työpäivän verran viikossa. Sairaala Novalla on Itä-Suomen yliopiston kanssa erillissopimus, jonka mukaisesti Novan psykiatrialla koulutettavien erikoistuvien ei tarvitse tehdä yliopistoklinikkajaksoa. 

”Mielenterveyden häiriöitä voidaan hoitaa ja tuloksia saada. Hoitomuodotkin kehittyvät jatkuvasti ja oirekuviin saadaan täsmällisiä hoitoja”, Lindeman kertoo. 

”Tulevana kesänä järjestämme jo seitsemättä kertaa psykiatrian kesäkoulun, jossa käymme neljän viikon ajan kattavasti läpi keskeisiä kliinisiä aiheita. Kesäkoulu on suunnattu erityisesti kesäkandeillemme. Esitysten pitäjät ovat talomme omia erikoislääkäreitä”, Mäntynen sanoo. 

Inari Burton on tyytyväinen niin koulutusjaksoonsa kuin sitten tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa nykyisessä työssään. 

”Olen juuri aloittanut tutkimuksen, jolla selvitetään taitovalmennuksen vaikuttavuutta tunne-elämän säätelyvaikeuksiin. Työpäiväni ovat aina mielenkiintoisia, haastavia ja uutta opettavia!”