fbpx

Akuuttilääketieteen erikoistuvana Sairaala Novassa

Lääkäriterveiset Sairaala Novan akuutista!

Moi! Olen Miika Värri, akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri. Suoritan tällä hetkellä viimeisiä reunapalveluita ja valmistuminen akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi on toivottavasti vuoden kuluttua. Työskentelen Sairaala Novassa eli Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Kotiklinikkani on päivystys, jossa teen töitä erilaisissa työpisteissä, akuuttihuoneen vastuulääkäristä aina YLE päivystykseen. Työ painottuu kuitenkin 90 % erikoissairaanhoidon puolelle.

Uuden lääkärin perehdytys

Akuuttilääketieteelle töihin tuleva aloittaa työskentelyn päivävuorossa kokeneen kollegan kanssa. Perehdytys alkaa tiloihin ja käytäntöihin tutustumalla ilman kliinistä hoitovastuuta potilaista. Perehdytyksestä vastaava lääkäri käy läpi ensiavun alueen lisäksi muitakin talon tiloja.

Alkuvaiheessa sijoitukset on laadittu niin, että uusi työntekijä ehtii tehdä työnsä kaikessa rauhassa ja uusille tulijoille on järjestetty hyvät konsultaatiomahdollisuudet. Usein kollega työskentelee samassa tilassa, joten apua on helppo kysyä.

Kun talon tavat alkavat olla tutut, lisätään iltavuoroja ja myöhemmin päivystystä ilman kokenutta työparia. Meillä ei laiteta uusia lääkäreitä päivystämään yksin vaativia erikoisalojen päivystyspisteitä, ennen kuin riittävä osaaminen on saavutettu. Viikoittaisissa koulutuspäivissä käydään läpi potilastapauksia ja harjoitellaan olennaisimpia taitoja ja tilanteita.

Akuuttilääkärin toiveet huomioidaan työvuoroja suunnitellessa

Meillä huomioidaan työvuorosuunnittelussa omia toiveita todella laajasti. Toiveiden mukaan kuukaudessa saatetaan siis painottaa sisätautien tai kirurgia päivystyksiä tai vastaavasti työajoissa huomioidaan omat toiveet vuorojen päivä/yö/iltapainotteisuuden osalta. Akuuttilääkäreiden työvuorot suunnitellaan niin, että säännöllinen työaika ei ylity viikossa (38 h 15 min), jollei itse toivo enemmän töitä. Päivystykset eivät siis tule ns. päivätyön päälle vaan kaikki työ lasketaan meillä säännölliseen työaikaan. Meillä myös esimiehet ottavat vastaan kehittämisideoita päivystyksen toimenkuvaan liittyen, mikä mahdollistaa pidempiaikaisen vaikuttamisen omaan työnkuvaan.

YEK/erikoistumispolun rakentaminen

Novassa voi suorittaa kaikki akuuttilääketieteen erikoistumiseen vaadittavat palvelut yliopisto- ja terveyskeskusjaksoja lukuun ottamatta. Päivystyksessä on paljon muiden alojen erikoistuvia, jotka käyvät myös tutustumassa akuuttilääketieteeseen. Siksi täällä on totuttu rakentamaan työjaksot mielekkäiksi myös lyhyemmille jaksoille. Jos taas erikoistuu akuuttilääketieteeseen, niin erikoistumispolkua aletaan rakentaa alusta alkaen muuttamalla työnkuvaa pikkuhiljaa vaativammaksi osaamistason karttuessa. Reunapalveluiden järjestämiseen suhtaudutaan erittäin suopeasti ja erikoistuvia suositellaan heti alusta asti tekemään suunnitelmaa niiden suhteen. Tämän osalta voi myös pyytää apua omalta tuutoriltaan, joka on nimetty akuuttilääketieteen erikoislääkäri.

Miksi nuoren lääkärin kannattaa valita Sairaala Novan akuuttilääketiede?

Meillä on lämmin ja hyvähenkinen työilmapiiri. Kollegoille ollaan ystävällisiä ja huumoria viljellään vähintäänkin riittävästi. Täällä voi kävellä kollegan luokse ja esittää kysymykset arastelematta ilman pelkoa töykeistä vastauksista. Myös eri erikoisalojen konsultit vastaavat ystävällisesti kysymyksiin. Uudet tulijat otetaan lämpimästi vastaan. ?

Työnkuva on monipuolinen ja osaamisen lähtökohdat huomioidaan työtä aloittaessa. Jos olet kokeneempi, saat vaativampia tehtäviä ja vasta-alkajan taas ei tarvitse pelätä joutuvansa suoraan ”suden suuhun”. Lisäksi työaika on kohtuullinen.

Meille ovat uudet lääkärit kokemukseen katsomatta erittäin tervetulleita. Meille on myös mahdollista tulla tekemään lyhyempiä jaksoja ja tutustua ensiapuun ilman pelkoa pidemmästä sitoutumisesta.

Miika Värri, akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri


Saviluodon Anssi tässä terve!

Valmistuin 2009 Etelä-Karjalan AMK:sta ensihoitajaksi ja työskentelin Etelä-Karjalassa päätoimisena ensihoitajana neljä vuotta. 2013–2019 opiskelin Kuopiossa lääketieteen lisensiaatiksi ja jatkoin opintojen ohella ensihoitajan töitä kuudenteen vuosikurssiin saakka. Valmistumisesta lähtien, kirjoittamishetkellä 2,5 vuotta olen työskennellyt Keski-Suomen keskussairaala Novassa akuuttilääketieteen erikoistuvana. Tein ensimmäiset kaksi vuotta 50 % työaikaa ja tein tuona aikana väitöskirjan, jossa tutkittiin suoritemäärien yhteyttä potilaan ennusteeseen suomalaisissa lääkärihelikoptereissa.

Kuten Miika, työskentelen itsekin sairaala Novan päivystyksessä akuuttilääketieteeseen erikoistuvana lääkärinä. Työvuorosta riippuen toimin yleislääketieteen päivystäjänä, triage-lääkärinä, akuuttihuoneen lääkärinä tai ns. erikoisalapäivystäjänä. Viimeksi mainittu hoitaa erikoissairaanhoidon päivystykseen saapuneet neurologiset, onkologiset, korva-nenä-kurkku- ja keuhkosairauksien potilaat. Akuuttihuoneen lääkäri hoitaa ensisijaisesti ns. ”sokkihuoneeseen” siirrettyjä korkean riskin potilaita.

Akuuttilääketieteellä olen saanut hyvin vaikuttaa työaikaani. Työskentelin ensimmäiset kaksi vuotta 50 % työajalla, koska työskentelin samalla väitöskirjatutkijana. Päivystysvuoroissa huomioidaan erittäin hyvin henkilökohtaiset toiveet ja menot. Työilmapiiri on todella hyvä. Työyhteisö koostuu huumorintajuisesta ja paljolti saman henkisestä porukasta.

”Tämä on hyvä paikka opetella päivystämisen taito.”

Monessa sairaalassa heitetään suoraan syvään päätyyn ja yksin. Novassa tukea on aina saatavilla ja akuuttilääketieteellä vastuu kasvaa pikkuhiljaa kokemuksen karttuessa. Novassa akuuttilääketieteellä työskentelevä pääsee hoitamaan koko potilaskirjoa pientraumasta kriittisiin potilaisiin.

Kyky tunnistaa ja hoitaa päivystyksellisiä potilaita on tärkeä taito jokaiselle lääkäreille. Tämä on hyvä paikka oppia näitä taitoja, vaikka ei olisi kiinnostunut akuuttilääketieteestä erikoisalana. Paikka sopii myös erikoisalasta kiinnostuneille, koska täällä pääsee hoitamaan potilaita monipuolisesti.

Anssi Saviluoto, akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri


Kun YEK- tai erikoistumispolku akuuttilääketieteen saralla kiinnostaa, ota yhteyttä! Autamme mielellämme urapolun suunnittelussa.