fbpx

Osastonlääkäriksi Jyväskylään

Kenelle: KandilleLisensiaatilleErikoislääkärille
Minimikoulutus:LK4
Toimipaikka:Jyväskylän kaupunginsairaala
Työnkuva:Osastonlääkäri, YEK-vaiheen lääkäri, erikoistuva, erikoislääkäri
Työaika:Virka-aika, osa-aikaisuus onnistuu
Päivystys:Lisätietoa alla
Potilastietojärjestelmä:LifeCare

Jyväskylän Kaupunginsairaala toimii Kyllössä (viisi osastoa / 156 sairaansijaa) ja uudessa Sairaala Novassa (kaksi osastoa / 92 sairaansijaa). Kaupunginsairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita. Osastot ovat profiloituneet kuntoutuspotilaiden, sisätautisten, neurologisten, palliatiivisten sekä päihde- ja psykiatristen potilaiden hoitoon. Kaikilla osastoilla pystytään hoitamaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta. Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin. 

Päivystys: Kaupunginsairaalassa työskentelevillä virkalääkäreillä sekä LL-sijaisilla on velvoite osastojen viikonloppupäivystyksiin. Velvoite koskee myös arkipyhiä, mutta ei arki-iltoja. Lääketieteen kandidaateilla on Kyllössä päivystysmahdollisuus, kunhan on ensin hankkinut kokemusta talon osastolla työskentelystä. Päivystyskuormitus on vähäinen, vain noin kaksi vuoroa kuukaudessa. 

Etäisyydet: Tampere 148 km, Mikkeli 116 km, Kuopio 147 km 

Lue myös Jyväskylän terveysasemista >>

Kolme hyvää syytä työllistyä Jyväskylän kaupunginsairaalaan 

  • Mukavaa tiimityötä ilman oven takan odottavia potilasjonoja! 
  • Modernit akuuttiin hoitoon keskittyneet sairaalat. 
  • Vakilääkäreissä yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäreitä. Kouluttajalääkäreitä ja kokeneita kollegoita. Apua ja tukea haastaviin päätöksiin. 

Haluatko kuulla lisää tästä paikasta?