fbpx

Lääkäriksi Helsingin kaupunginsairaalaan / Suursuo, Laakso, Malmi

Kenelle: KandilleLisensiaatilleErikoislääkärille
Minimikoulutus:LK4
Toimipaikka:Helsingin kaupunki / Suursuo, Laakso, Malmi
Työnkuva:Osastonlääkäri / erikoistuva lääkäri
Työaika:Virka-aika
Päivystys:Lisätiedot alla
Potilastietojärjestelmä:Apotti
Suursuon sairaalan osastot

Osasto 10, 13 ja 22 ovat ns. geriatrisakuutteja osastoja, joissa on 28, 25 ja 20 sairaansijaa. Potilaat ovat usein yleissisätautisia, toki geriatrispainotteisia.
Osastot 11 ja 21 ovat palliatiivisia ja saattohoito-osastoja, joissa 28 ja 18 sairaansijaa. Molemmilla osastoilla voi saada koulutusta palliatiivista erityispätevyyttä varten.
Osasto 12 on 28-paikkainen päihdepotilaiden jatkokuntoutusosasto. Pääosin potilailla on alkoholiongelmia.
Osasto 23 on 28-paikkainen psykogeriatrinen kuntoutusosasto.
Osasto 24: on 28-paikkainen kirurgisten potilaiden jatkohoito-osasto. Potilaat tulevat pääosin HUS vatsakeskuksesta.

Malmin sairaalan osastot
 • Osasto 11: 25-paikainen akuutti geriatrinen kuntoutusosasto
 • Osasto 12: 25-paikkainen akuutti geriatrinen kuntoutusosasto
 • Osasto 13: 25-paikkainen akuutti geriatrinen kuntoutusosasto
 • Osasto 15: 25-paikkainen (13+ 12) akuuttigeriatrinen kuntoutus ja konfuusioyksikkö
 • Osasto 3: 24-paikkainen geriatrinen akuuttiosasto
Laakson sairaalan osastot
 • Osastot 1 ja 5: 25- ja 23-paikkaiset osastot ovat akuuttipainotteisia geriatrisia osastoja, joille potilaat tulevat joko Haartmanin sairaalan päivystyksestä tai osastoilta.
 • Osastot 2 ja 3: 23-paikkaiset aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon profiloituneet osastot, joille potilaat tulevat pääasiassa jatkohoitoon HUS:n päivystysyksiköistä sekä neurologian ja neurokirurgian osastoilta.
 • Osasto 4: 25-paikkainen akuuttiosasto on profiloitunut yleissisätautisten potilaiden jatkohoitoon.
 • Osastot 6 ja 10: 26-paikkaiset yleisgeriatriset osastot, joilla potilaat yleensä ovat yli 70 –vuotiaita ja sairastavat sydän- ja verisuonitauteja, keuhkoahtaumatautia, sokeritautia ja/tai neurologisia sairauksia.
 • Osasto 7: 25-paikkainen traumakuntoutusosasto. Valtaosalla potilaista on murtuma/murtumia. Suurin osa potilaista on iäkkäitä, mutta osastolla hoidetaan paljon myös nuoria ja työikäisiä potilaita.
 • Osasto 9: 25- paikkainen haavaosasto. Osastolla hoidetaan pääasiassa erilaisia haava-, ihonsiirre- ja amputaatiopotilaita. Potilaat tulevat osastolle lähinnä HUSin plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien vuodeosastoilta.
 • Osasto 11: Erikoistunut lonkkamurtumakuntoutukseen. Potilaille tehdään osastojakson aikana laaja-alainen geriatrinen arviointi.
 • Osasto 13: on 27-paikkainen infektiokohorttivuodeosasto. Osastolle sijoitetaan yhden ja kahden hengen sulkutilallisiin huoneisiin potilaat, joilla on kosketuseristystä vaativa infektio tai bakteerikantajuus (mm. MRSA, ESBL klebsiella, VRE, CPE).
 • HASGER5: 24-paikkainen Haartmanin sairaalassa sijaitseva geriatrinen akuuttiosasto, jonka potilaan tulevat joko Haartmanin sairaalan päivystyksestä tai valvontaosastolta.

Helsingin kaupunginsairaaloilla sekä terveysasemilla on koulutusoikeudet usealle eri erikoisalalle. Esimerkiksi yleislääketieteen erikoistumiseen vaadittavia palveluita voi suorittaa Helsingin kaupungilla erittäin pitkälle yhdistelemällä sairaaloiden ja terveysasemien suomia mahdollisuuksia (tk + geriatria, sisätaudit). Näin työsuhde ei välillä katkea ja lomaoikeuden pystyy hyödyntämään. YEK-koulutuksen (2 vuotta) voi suorittaa kokonaisuudessaan.

Päivystys: Lisensiaatin työnkuvaan kuuluu virka-ajan ulkopuolista päivystämistä.

Kiinnostavan työn ja asuinympäristön lisäksi kaupunki tarjoaa työntekijöilleen monenlaisia työsuhde-etuja. Uusimpana henkilöstöetuutena on otettu käyttöön kaupunkipyörien kausimaksu. Työn vastapainoksi Helsinki tarjoaa paljon näkemistä, kokemista ja tekemistä!

Neljä hyvää syytä työllistyä Helsingin kaupunginsairaalaan:

 • Laaja osastovalikoima
 • Erittäin hyvä seniorituki
 • Sopiva työtahti monipuolisella työnkuvalla
 • Voit suorittaa koko YEK-putken samalla työnantajalla

Haluatko kuulla lisää tästä paikasta?