fbpx

Lääkäriksi Huittisiin

Kenelle: KandilleLisensiaatilleErikoislääkärille
Minimikoulutus:LK4
Toimipaikka:Huittinen
Työnkuva:Tk-lääkäri vastaanotto- tai osastotyöhön
Työaika:Virka-aika
Päivystys:Virka-aikana, lisätiedot alla.
Potilastietojärjestelmä:Pegasos

Huittisten terveyskeskuksessa on yhdeksän lääkärinvirkaa. Työtä tehdään uudella tiimityömallilla, mikä sujuvoittaa potilaan terveyskeskusasiointia entisestään. Huittisten terveyskeskuksessa ei ole virka-ajan ulkopuolista päivystystä, vaan työtä tehdään pääsääntöisesti klo. 8–16. Työskentelyajoissa kuitenkin joustetaan lääkärin toiveiden mukaan, jotta työn ja vapaa-ajan yhdistäminen olisi mahdollisimman helppoa. Mukavan työilmapiirin, joustavan työnantajan sekä laadukkaiden seniorituki- ja konsultaatiomahdollisuuksien johdosta Huittisten terveyskeskus on työpaikka, jossa viihdyt varmasti!

Lue, kuinka kehuttu seniorituki näkyy käytännössä Huittisten tk:ssa

Miten hyvä seniorituki  näkyy Huittisten terveyskeskuksessa? 
Huittisten terveyskeskuksessa työskennellään tiimimallilla. Tiimimallin toiminta on rakennettu niin, että tiimihuoneessa on aina kollegoita, joilla ei ole omia potilaita ja tämän vuoksi heiltä on helppo pyytää apua aina kun sitä tarvitsee. Lisäksi puhelimen päästä löytyy aina kollega, jolle voi soittaa. Huittisten terveyskeskuksessa työskenteleekin kaksi yleislääketieteen erikoislääkäriä, jotka ovat myös virallisia kouluttajalääkäreitä ja näiden lisäksi talossa on kokeneita yleislääkäreitä. Senioritukea on siis tarjolla monelta suunnalta ja on varmistettu, että aina löytyy joku, jolta nuori lääkäri voi kysyä apua. Lisäksi omahoitajat tuntevat hyvin potilaansa ja heiltä saa usein hyvää taustatietoa ja apua potilaan hoitamisessa.  

Mitä perehdytykseen kuuluu Huittisten terveyskeskuksessa? 
Huittisten terveyskeskuksessa taloon tulevan lääkärin perehdytys suunnitellaan aina tulijan kokemustason ja tarpeen mukaan. Yleensä kuitenkin alkuun varataan 1–2 päivää kokonaan perehdytykselle. Ensimmäiseksi käydään läpi talon tavat ja muut käytännön asiat sekä suoritetaan potilastietojärjestelmäkoulutus. Tämän jälkeen uusi lääkäri pääsee seuraamaan muiden talon lääkäreiden vastaanottoja ja työskentelyä, näin pääsee hyvin tutustumaan toimintamalleihin ja uusiin kollegoihin.

Perehdytystä jatketaan ja täydennetään tarpeen mukaan. Lisäksi Huittisten terveyskeskuksessa järjestetään kahdesti viikossa 1–1,5 h kestävät lääkärimeetingit, joista toisen sisältö rakentuu aina koulutuksen ympärille. Jokaiselle uudelle lääkärille nimetään myös oma ohjaajalääkäri. Ohjaajalääkärin kanssa on varattu viikoittain tarpeen mukaan käytettäväksi aikaa muun muassa YEKläisen lokikirjan täyttöön, potilaskeissien läpikäymiseen jne.  

Mitä tyypillinen työviikko Huittisten terveyskeskuksessa sisältää? 
Työnkuva ja työskentelyajat voidaan räätälöidä Huittisten terveyskeskuksessa joustavasti lääkärin toiveiden mukaan. Yksi esimerkki työviikon rakentamiseen Huittisissa on seuraava: 

• 1–2 puolen päivän kiirevastaanottovuoroa viikossa. Puolen päivän vuoron aikana käy yleensä noin 2–6 potilasta 
• Toimistoaikaa 1–2 puolen päivän vuoroa viikossa 
• Oman kiinnostuksen mukaan sektorityötä (neuvola yms.) 1 tai 2 puolen päivän vuoroa viikossa. 
• Loppuaika tiimityötä (hoitajien konsultaatiot, puhelut, etävastaanotot sekä päivässä muutama potilasvastaanotto) 

Millaiset konsultaatiomahdollisuudet ovat?
Huittisten terveyskeskus tarjoaa erinomaiset konsultaatiomahdollisuudet. Lääkärillä on hyödynnettävissä etägeriatripalvelu sekä muistihoitaja. Lisäksi Satasairaalaan on isoimmille erikoisaloille omat konsultit, jotka saa virka-aikana suorista numeroista kiinni. Tarpeen vaatiessa voi konsultoida myös TYKSin erikoisaloja. Perhekeskuksessa käy lastenpsykiatri ja terveyskeskuksen puolella käy myös kliininen neurofysiologi kerran kahdesti viikossa tekemässä sydämen ultraääniä sekä rasituskokeita ja häntä voi samalla tarvittaessa konsultoida.

Päivystys: Ei virka-ajan ulkopuolista päivystysvelvollisuutta. Mahdollista Satasairaalassa Porissa.

Etäisyydet: Huittisista Tampereelle on matkaa noin 75 km, Turkuun noin 90 km ja Poriin vain n. 60 kilometriä.

Kolme hyvää syytä tulla töihin Huittisiin:

  • Huittisten terveyskeskuksessa jokainen lääkäri saa itse hallinnoida omaa kalenteriaan ja oman arviointinsa pohjalta varata potilaalle juuri sen pituisen ajan kuin on tarpeen.
  • Työskentelytapoja on uudistettu ja yhä suurempi osa vastaanotoista tehdään Huittisissa nykyään etänä.
  • Huittisten terveyskeskuksen vuodeosastolta on mahdollista kerryttää myös geriatrian palveluita 3–6 kk.

Terveiset Huittisten tk:n vastaavalta ylilääkäriltä Tiia Levoselta!

Haluatko kuulla lisää tästä paikasta?