fbpx

Kokemuksia Essotesta, ylilääkärin sanoin

Essoten ylilääkäri Eeva Björkstedt

Olen Eeva Björkstedt, yleislääketieteen erikoislääkäri Juvalta. Olen kotoisin Jäppilästä (nykyisin osa Pieksämäkeä) ja ajatus lääkärin työstä lähti itämään yläasteen kuvaamataidon opettajan kysymyksestä ”Tuleeko sinusta lääkäri?”. Ala on tuntunut omalta heti alusta lähtien ja koen olevani onnekas, kun saan tehdä työtä, josta aidosti pidän ja josta voin olla edelleen innostunut.

Vapaa-ajalla rentoudun musiikin parissa ja lukemalla tai äänikirjoja kuuntelemalla. Harrastan laulua ja lenkkeilen säännöllisesti koirien kanssa. Luonnon rauha ja hiljaisuus tuovat hyvä vastapainoa välillä kiireisiin työpäiviin. Tärkeä elämän tasapainottaja on myös perhe, joka pitää jalat maassa ja työajat kohtuullisina.

Ylilääkärin työnkuva on monipuolinen

Työskentelen tällä hetkellä Essotessa perusterveydenhuollossa Juvan, Kangasniemen ja Puumalan ylilääkärinä. Pääasiallinen toimipisteeni on Juvalla, mistä pidän etäyhteyksillä ja välillä lähitapaamisten muodossa yhteyttä ympäri Etelä-Savoa. Työnkuvani on hyvin monipuolinen ja hallinnollisten töiden lisäksi teen myös kliinistä työtä pääasiassa neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa.

Iso osa työtäni on myös nuorten lääkäreiden ohjaaminen, mikä tuo työhöni raikkautta ja pakottaa minut pitämään oman osaamiseni ajan tasalla. Jonkin verran osallistun myös päivystystyöhön muun muassa olemalla monitoimijapäivystyksessä yleislääketieteen takapäivystäjänä.

Nuori lääkäri saa työyhteisön tuen

Kaikille taloon tuleville lääkäreille järjestetään alkuperehdytys, missä käytetään apuna erilaisia perehdytysmateriaaleja. Jokaiselle nuorelle lääkärille nimetään oma tutorlääkäri tai -ohjaaja. Alun jälkeen perehdytys jatkuu työn ohessa ja nuoria lääkäreitä auttaa oma ohjaaja, vanhemmat kollegat sekä koko muu henkilökunta. Kaikkea ei tarvitse oppia kerralla ja ilmapiiri kysymyksille on avoin ja ystävällinen.

Työn itsenäinen suunnittelu edistää työssä jaksamista

Jokaisen lääkärin toiveita kysytään ja kuunnellaan aktiivisesti ja esimerkiksi sektorityötä pyritään järjestämään toiveiden mukaisesti. Vastaanottoaikojen pituuksia pystytään järjestelemään osaamisen ja persoonallisen työtahdin mukaisesti ja myös etätyötä pystyy tekemään vaikkapa osan viikosta. Osa-aikainen työntekeminen on mahdollista myös. Omia toiveita voi esittää aina työohjelmia tekeville hoitajille ja päivän kulkua voidaan muokata toiveiden mukaisesti. Työtahti pyritään pitämään kohtuullisena ja esimerkiksi ylitöiden runsaaseen kertymiseen puututaan ja etsitään niille työpäivän rakenteesta jotain muuta ratkaisua.

Töitä tehdään hyvällä fiiliksellä

Työilmapiiri on hyvä. Teemme työtä moniammatillisesti ja eri ammattiryhmien arvostus näkyy kaikessa arjen työssä. Lääkärit ovat asiantuntijoina tärkeä osa tiimejä ja heidän merkityksensä työyhteisössä ymmärretään hyvin.

Lääkäriksi Essoteen?

Essote tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Olemme iso työnantaja ja se näkyy esimerkiksi laadukkaana koulutustarjontana ja vakautena työsuhteissa. Toisaalta kuntayhtymänä olemme pienimpien keskussairaaloiden joukossa ja se tuo ketteryyttä ja hallinnon lähelle henkilöstöä ja yksilöille enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia muun muassa omaan työnkuvaan.

YEK Essotessa

Koko YEK-polku voidaan rakentaa Essotessa saman työnantajan palveluksessa niin, että toimipistettä vaihtaessa työsuhde ja lomaoikeudet säilyvät. Voit aloittaa YEKin esimerkiksi 6 kk sisätautijaksolla, minkä jälkeen voit työskennellä 12 kk perusterveydenhuollossa ja loppupätkän sitten taas sairaalan puolella yhdellä tai kahdella erikoisalalla. Pth-jakson voi tehdä joko Mikkelin keskuksen kampuksella tai jossakin pienemmistä hyvinvointikeskuksista. Kaikissa paikoissa YEKiläisten ohjaus on hyvin järjestetty ja ohjaukseen vartaan aina riittävästi aikaa sekä ohjattavan että ohjaajan työohjelmiin. Itse toivotan nuoret lääkärit lämpimästi tervetulleeksi Juvalle YEKiin!

Eeva Björkstedt
Ylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri
Essote

Lue lisää Essoten avoimista työpaikoista >>

Kun työ Essotessa kiinnostaa tai haluat apua YEKin suunnitteluun, ota yhteyttä!
Jätä viesti tästä >>